Maty przerostowe

Maty przerostowe są często wybierane jako ekonomiczne rozwiązanie w porównaniu do bezpiecznej nawierzchni gumowej wylewanej lub płyt gumowych. Zaletą mat przerostowych jest bez wątpienia uzyskanie wysokiego wskaźnika HIC, w przypadku mat przerostowych Rubbagrass aż do 3 metrów. Oznacza to, że maty Rubbagrass mogą znaleźć zastosowanie pod niemal każdym urządzeniem zabawowym zamontowanym na publicznym placu zabaw. Dlatego też to rozwiązanie stało się w Polsce w ostatnich kilku latach bardzo popularne. Tańsza nawierzchnia oznacza, że możemy więcej budżetu przeznaczyć na urządzenia zabawowe.

Uzyskanie i utrzymanie dobrych cech mat przerostowych wymaga jednak od wykonawcy nawierzchni dobrej jakości montażu oraz od zarządcy regularnego utrzymania nawierzchni. W przeciwnym przypadku cechy amortyzacji mogą szybko spaść poniżej poziomu w certyfikacie. Jest to szczególnie możliwe przy montażu w pobliżu piaskownicy oraz przy montażu pod drzewami. W obu przypadkach otwory w matach szybko mogą się wypełnić piaskiem, szyszkami, żołędziami. Przy montażu zalecamy montaż specjalnej maty stabilizującej, co szczególnie ważne jest w przypadku montażu na czarnoziemie.

Przy kalkulacji kosztów, należy w praktyce liczyć koszty odnowienia trawnika. To jest spowodowane koniecznością wyrównania terenu pod matami, nawet w przypadku już istniejącego trawnika. Z reguły trzeba nanieść dodatkową warstwę ziemi w celu wyrównania.

Dobre wykonanie i utrzymanie nawierzchni z mat przerostowych Rubbagrass pozwala na wieloletnią bezpieczną zabawę lub ćwiczenia.

Maty RubbaGrass posiadają certyfikat zgodności z normą EN 1177-2008 (PN-EN1177-2009).

Poza tym, maty zostały zbadane pod względem poniższych czynników:

  • ognioodporność (EN 13501)
  • odporność na ślizganie (DIN 18032-2)
  • zgodność z wymogami REACH (skład chemiczny).

W razie jakichkolwiek pytań, chętnie udzielimy szczegółowych informacji. Zajmujemy się zarówno projektowaniem nawierzchni jak i montażem mat przerostowych, wykonywaniem trawników i innymi działaniami, które są związane z budową placów zabaw.

© 2006-2020 educarium spółka z o.o. - All rights reserved.